1 2 3 4 5 6 7 8
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 là đơn vị tiên phong trong tư vấn, đầu tư các dự án điện mặt trời tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
Hiện nay Công ty đã hoàn thành báo cáo bổ sung quy hoạch trên 30 dự án nhà máy điện mặt trời với công suất lắp từ 20 đến 200 MWp vào quy hoạch phát triển điện lực các Tỉnh và quy hoạch phát triển điện lực Quốc Gia.
CBTT: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
CBTT: Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2016 (Đợt 2)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II/2017
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
Đại hội công đoàn Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4

Ngày 10/6/2017, Công đoàn Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 - 2022.