1 2 3 4 5 6 7 8
Báo cáo tài chính Quí II năm 2019
Công bố thông tin Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
Hội thao hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty (14/7/1976 - 14/7/2019)
Triển khai các hoạt động nhân Tháng công nhân
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (MR) do liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3 và Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 đảm nhận gói thầu quản lý hợp đồng, thẩm tra thiết kế và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.