Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

18/04/2019 10:07   - 151859 lần đọc   

KIẾN TẠO NIỀM TIN

TẦM NHÌN

PECC4 phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, đầu tư xây dựng điện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

SỨ MỆNH

PECC4  cung cấp dịch vụ tư vấn, đầu tư, xây dựng công trình điện cho khách hàng kịp thời với chất lượng tốt nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PECC4  tạo dựng niềm tin trong Công ty và với Khách hàng dựa trên các giá trị cơ bản sau:

  1. Trung thực và minh bạch.
  2. Chia sẻ lợi ích.
  3. Vì mục đích chung.
  4. Trách nhiệm.
  5. Tôn trọng lẫn nhau, phát huy sáng tạo.
 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 291085