Trang chủ  Giới thiệu  Lĩnh vực hoạt động  Dự án  Hợp tác  Tin tức & Sự kiện  Quan hệ cổ đông  Tuyển dụng  Liên hệ  Webmail
Thí nghiệm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Văn phòng: số 38 đường Lê Thành Phương – Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.
    Điện thoại:  (84.58) 3 563 607   -   Fax: (84.58) 3 563 888  -
    Email: dung.l@evn.vn

 ·   Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS–XD 367, tiền thân là Tổ Thí nghiệm thuộc Phòng Khảo sát - Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, thành lập ngày 14/7/1976; đã được Bộ Xây dựng công nhận là Phòng thử nghiệm chuyên ngành xây dựng hợp chuẩn theo quyết định số: 1458/QĐ-BXD ngày 20/7/2005, mang mã số LAS-XD367.

 ·     Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS–XD 367 hoạt động dựa trên các thủ tục được quy định trong Sổ tay chất lượng của Công ty theo hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi tổ chức đánh giá BUREAU VERITAS. 

 ·       Lĩnh vực thí nghiệm:

- Thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng và hiện trường;

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng (xi măng, cát, đá dăm, nước, thép…);

- Thiết kế cấp phối bê tông và thí nghiệm cơ lý bê tông, bê tông đầm lăn, hỗn hợp bê tông, vữa xây dựng;

- Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

 

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ  ĐƯỢC THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng

1

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG, PHỤ GIA KHOÁNG
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện: 07
Các phép thử chính như:

 
   - Xi măng - Xác định độ mịn TCVN 4030:2003
  - Xi măng - Xác định độ bền TCVN 6016:2011
  - Xi măng - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định TCVN 6017:2015
  - Xi măng - Xác định hàm lượng mất khi nung TCVN 9203:2012; ASTM C114
  - Phụ gia khoáng – Xác định hoạt tính bền với xi măng Portland ASTM C311

2

THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG, BÊ TÔNG NẶNG VÀ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện: 16
Các phép thử chính như:

 
  - Xác định độ cứng Vebe TCVN 3107:1993; ASTM C1170
  - Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông TCVN 3110:1993
  - Xác định độ chống thấm TCVN 3116:1993; 14TCN 65 - 2002
  - Xác định cường độ nén TCVN 3118:1993; ASTM C39
  - Xác định cường độ kéo khi uốn TCVN 3119:1993
  - Xác định cường độ kéo khi bửa TCVN 3120:1993; ASTM C496
  - Xác định cường độ kéo trực tiếp CRD-C164
  - Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông ASTM C403
  - Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông ASTM C231; TCVN 3111:1993
  - Xác định mô đun đàn hồi tĩnh và hệ số Poision của bê tông ASTM C469

3

THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện: 06
Các phép thử chính như:  - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất TCVN 3121-1: 03
  - Xác định độ lưu động của vữa TCVN 3121-3: 03
  - Xác định cường độ nén, uốn của vữa  đóng rắn TCVN 3121-11: 03

4

THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA 
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện: 21
Các phép thử chính như:

 
  - Xác định thành phần hạt và mô đun độ lớn TCVN 7572-2: 2006
  - Phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá. TCVN 8734: 2012
  - Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc TCVN 7572-10: 2006; ASTM D2938 ; GOST 21153.2
  - Độ nén dập trong xilanh TCVN 7572-11: 2006
  - Xác định độ mài mòn (Los Angeles) TCVN 7572-12: 2006; ASTM C131
  - Xác định tạp chất hữu cơ TCVN 7572-9: 2006
  - Xác định hàm lượng sunfat, sunfit TCVN 7572-16: 2006

5

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện : 21
Các phép thử chính như:  - Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) TCVN 4195:2012; ASTM D 854; GOST 5180
  - Xác định đặc trưng tan rã của đất TCVN 8718: 2012; GOST 24143
  - Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng TCVN 4199:1995; ASTM D3080; GOST 12248
  - Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông TCVN 4200:2012; GOST 12248
  - Xác định độ chặt tiêu chuẩn TCVN 4201:2012; ASTM D558; GOST 22733
  - Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (các sơ đồ nén UU; CU; CD) TCVN 8868: 2011; ASTM D2850; ASTM D4767; BS 1377;AASHTO T234; GOST 12248
  - Thí nghiệm nén cố kết ASTM D2435; GOST 12248
  - Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông TCVN 8723: 2012; GOST 25584
  - Thí nghiệm hệ số thấm của đất ASTM D2166; GOST 12248

6

THỬ NGHIỆM ĐẤT VÀ NỀN MÓNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện: 13
Các phép thử chính như:

 

  - Xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường. TCVN 8730: 2012
  - Xác định sức kháng cắt đất tại hiện trường HD42
  - Thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352: 2012
  - Xác định môđun đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép cứng. TCVN 8861: 2011
  - Xác định môđun đàn hồi “E” chung của áo đường mềm bằng cần đo độ võng Benkelman. TCVN 8867: 2011
  - Thí nghiệm CBR của đất tại hiện trường TCVN 8821: 2011; ASTM-D4429
  - Xác định mô đun biến dạng của đất tại hiện trường bằng tấm nén phẳng.  TCVN 9354: 2012; GOST 20276; ASTM D1194

7

PHÂN TÍCH NƯỚC CHO XÂY DỰNG
Số phép thử nghiệm đủ khả năng thực hiện : 16
Các phép thử chính như:  - Xác định độ pH TCXD 81:1981; GOST 2874
  - Cacbonic (CO2 tự do và ăn mòn) TCXD 81:1981
  - Độ cứng toàn phần TCXD 81:1981; TCVN 6224 - 96; GOST 4151
  - Bicacbonat (HCO3) và Cacbonat (CO32-) TCXD 81:1981
  - Xác định hàm lượng SO42- TCXD 81:1981; TCVN 6200 - 96; GOST 24452     
  - Độ hạt và hàm lượng chất lơ lửng 94TCN 13:96

8

THÍ NGHIỆM MỐI HÀN VÀ VẬT LIỆU KIM LOẠI

Các phép thử chính như:
  -Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo ngang TCVN 8310:2010
  -Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo dọc TCVN 8311:2010
  - Mối hàn – Phương pháp thử uốn TCVN 5401: 2010
  - Vật liệu kim loại – Phương pháp thử uốn TCVN 198: 2008; ISO 7438
  - Vật liệu kim loại – Phương pháp thử kéo ở nhiệt độ thường TCVN 197-1: 2014

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH, THÍ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

TN. KÉO TRỰC TIẾP BÊ TÔNG
TRÊN THIẾT BỊ KÉO NÉN VẠN NĂNG
TN. THẤM BÊ TÔN MÁY NÉN THUỶ LỰC ELE 25TẤN
TN. TRỘN BÊ TÔNG ĐẦM LĂN TRONG
MÁY TRỘN CƯỠNG BỨC
MÁY NÉN UỐN ELE 150 TẤN TN. NÉN BÊ TÔNG
TN. SIÊU ÂM BÊ TÔNG MÁY CẮT PHẲNG TRỰC TIẾP MÁY NÉN KHÔNG NỞ HÔN
     
MÁY ĐO ĐỘ PH THIẾT BỊ TN. CBR TRONG PHÒNG THIẾT BỊ TN. NÉN 3 TRỤC
     
 TN. ĐẨY TRƯỢT TRỤ ĐẤT  TN. ĐẮP THỬ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
HIỆN TRƯỜNG
ĐO DUNG TRỌNG BÊ TÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẠT NHÂN
     
KHOAN NGANG BÊ TÔNG TN.  ĐẨY TRƯỢT TRỤ BÊ TÔNG TN. NÉN TĨNH BÊ TÔNG
     
 TN. XUYÊN TĨNH HIỆN TRƯỜNG TN. NÉN TĨNH HIỆN TRƯỜNG MÁY THỬ CẮT ỨNG BIẾN -
 MÁY NÉN MỘT TRỤC
     
   TN. ĐẨY TRƯỢT TRONG HẦM

 

 

 
 
Tìm kiếm
Văn hóa Doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động
  ♦   Tư vấn xây dựng đường dây
  ♦   Tư vấn xây dựng trạm biến áp
  ♦   Nhiệt điện và điện hạt nhân
  ♦   Năng lượng tái tạo
  ♦   Tư vấn xây dựng nhà máy thủy điện
  ♦   Tư vấn môi trường
  ♦   Khảo sát địa hình
  ♦   Khảo sát địa chất
  ♦   Thí nghiệm
Brochure

Thông tin chứng khoán

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

         

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Cổ đông   |   Liên hệ   |   Webmail
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84.58) 3 563 999 - Fax: (84.58) 3 563 888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Số người truy cập: 356108
Designed by Viet Net Nam