Lĩnh vực hoạt động

Thủy điện

# Dự án Công suất Ghi chú
TD. Thủy điện
1 Thuỷ điện tích năng Bác Ái 1200 MW
2 Thủy điện Trung Sơn 260 MW
3 Thủy điện Sông Bung 4 156 MW
4 Thủy điện Buôn Tua Srah 86 MW
5 Thủy điện Srêpôk 4 70 MW
6 Thủy điện Krông Hnăng 64 MW
7 Thủy điện Srêpôk 4A 64 MW
8 Thủy điện Nậm Mức 44 MW
9 Thủy điện Sơn Giang 10 MW
10 Thủy điện Nậm Pàn 5 28MW
11 Thủy điện Sông Nhiệm 14,2MW

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - Ngõ 183 - Phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - Ngõ 183 - Phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 988038