Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên

Năm 2019
Báo cáo thường niên 2019
Báo cáo thường niên 2019
Năm 2018
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 2018
Năm 2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2017
Năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2016
Năm 2015
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2015
Năm 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2014
Năm 2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Báo cáo thường niên năm 2013
Năm 2012
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2012
Năm 2011
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2011
Năm 2010
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2010
Năm 2009
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2009
Năm 2008
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2008
Năm 2007
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên năm 2007

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 285834