CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

06/06/2019 00:00   - 144 lần đọc   

>> Xem file nội dung

 

Tin liên quan

CBTT: Nghị quyết về việc Tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết thanh toán cổ tức còn lại năm 2018
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền
CBTT: Thay đổi địa chỉ Chi nhánh phía Nam
CBTT: Về việc CBTT giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty.
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh CP của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu (Lần 2)
CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Công bố thông tin Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo kết quản bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Nghị quyết v/v Tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Nghị quyết về việc Tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2019
CBTT: Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Ngọc Sơn A - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4
CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 257996