Công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

25/09/2020 00:00   - 1299 lần đọc   

Ngày 25/9/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4) đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ Trợ lý Ban Tổng Giám đốc và Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị trong Công ty.


Hình 1. Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ PECC4


Hình 2. Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ PECC4

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Đồng Trinh Hoàng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm EPC, kể từ ngày 01/9/2020


Hình 3. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đồng Trinh Hoàng.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Dương Văn Phú giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu công nghệ và Phát triển thị trường, kể từ ngày 11/8/2020.


Hình 4. Ông Lê Cao Quyền – UV HĐQT, Tổng Giám đốc PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Văn Phú.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Hồ Linh Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm EPC, kể từ ngày 03/6/2020.


Hình 5. Ông Lê Cao Quyền – UV HĐQT, Tổng Giám đốc PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hồ Linh Vũ.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Tiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm EPC, kể từ ngày 3/6/2020.


Hình 6. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Viết Tiến.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Khảo sát, kể từ ngày 25/5/2020


Hình 7. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Dũng

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm ông Ngô Hồng Nhựt giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu công nghệ và Phát triển thị trường, kể từ ngày 01/8/2020


Hình 8. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Hồng Nhựt.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Đặng Ngọc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh phía Nam, kể từ ngày 16/3/2019 đến khi hưởng chế độ hưu trí theo quy định.


Hình 9. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Đặng Ngọc Tuấn

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Lê Dũng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, kể từ ngày 01/5/2020 đến khi hưởng chế độ hưu trí theo quy định.


Hình 10. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Lê Dũng.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Quang giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu phát triển, kể từ ngày 01/6/2020.


Hình 11. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Huỳnh Minh Quang.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Như Đông giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Đối ngoại, kể từ ngày 01/01/2019.


Hình 12. Ông Lê Cao Quyền – UV HĐQT, Tổng Giám đốc PECC4 trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Như Đông.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Trợ lý Ban Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/01/2020.


Hình 13. Ông Lê Cao Quyền – UV HĐQT, Tổng Giám đốc PECC4 trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Lê Đức Thọ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Công ty, kể từ ngày 01/06/2020.


Hình 14. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Lê Đức Thọ

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoành Phúc giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Nhiệt điện và Năng lượng mới, kể từ ngày 01/06/2020.


Hình 15. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Hoành Phúc.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Ánh Ngà giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự, kể từ ngày 01/06/2020.


Hình 16. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại cho bà Nguyễn Thị Ánh Ngà.

Tại buổi lễ, Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT PECC4, chúc mừng và mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.


Hình 17. Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT PECC4 đang phát biểu.

Ông Lê Cao Quyền, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PECC4, chúc mừng và đánh giá cao những cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều là cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty những năm qua. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các cán bộ trên vị trí công tác, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, tham mưu kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.


Hình 18. Ông Lê Cao Quyền – UV HĐQT, Tổng Giám đốc PECC4 đang phát biểu

Ông Trần Cao Hỷ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc PECC4, chúc mừng và chia sẻ những thách thức cũng như cơ hội đang chờ đón Công ty.


Hình 19. Ông Trần Cao Hỷ - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PECC4 đang phát biểu

Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cam kết sẽ cùng với Lãnh đạo Công ty đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể, phối hợp tốt với các đơn vị trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao.


Hình 20. Ông Đặng Ngọc Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Phía Nam đang phát biểu.


Hình 21. Ông Đồng Trinh Hoàng – Giám đốc Trung tâm EPC đang phát biểu.


Hình 22. Ông Dương Văn Phú – Phó Trưởng Ban Nghiên cứu công nghệ và Phát triển thị trường đang phát biểu.

 

 

Tin liên quan

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công Đoàn Cty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 với công tác chăm lo cho con cháu CBCNV
Đoàn Thanh niên Công ty CP TVXD Điện 4 chung tay hưởng ứng hoạt động phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Thông báo tuyển dụng
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 nhận hợp đồng tư vấn lập TKKT cho dự án Thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam.
Công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
PECC4 tổ chức khóa đào tạo về Quản trị chiến lược
Tổ chức kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng “Cờ Thi đua xuất sắc” năm 2020.
Công Đoàn Cty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 - Hỗ trợ CBCNV nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2020
PECC4 tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ VI - 2020
Đoàn Thanh niên PECC4 tổ chức thăm và tặng quà cho các em học sinh vùng lũ Quảng Trị
Đóng điện vận hành trạm biến áp 220kV Vân Phong do PECC4 thiết kế
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 - Tổ chức thành công Hội Nghị Người Lao Động năm 2020
TV4 được vinh danh trong 15 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên HNX năm 2019 -2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý III năm 2020
PECC4 cần tiên phong về tư vấn các nguồn năng lượng mới
Nhiều dự án điện của EVN tại Khánh Hòa cần 'khơi thông' giải phóng mặt bằng
PECC4 - Đồng hành cùng chương trình “THẮP SÁNG NIỀM TIN CHO EM” lần thứ VI - Năm 2020
Gặp mặt chia tay Đồng chí Huỳnh Quốc Vinh - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ
PECC4 - Tổ chức đêm Hội Trăng Rằm năm 2020 cho các cháu Thiếu nhi
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 tổ chức hội thao kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Công ty.
PECC4 tham dự Hội nghị về Năng lượng tái tạo tại Bến Tre
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 lần thứ XVIII - Nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 triển khai hoạt động nhân tháng công nhân
Công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 chung tay phòng chống dịch Covid-19 và hạn, mặn miền Tây
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP TƯ VÂN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 TỔ CHỨC KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Hội Thảo Quốc Tế Về Kỹ Thuật Điện Gió Trên Biển
HỘI THẢO KỸ THUẬT
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các dự án giải tỏa công suất NMĐ năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Trung Bộ do CPMB quản lý
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP TƯ VÂN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 TỔ CHỨC KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIÊT NAM (20/10/1930-20/10/2019)
EVN nỗ lực thu xếp vốn cho các dự án điện giai đoạn 2019-2020
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Châu Âu: Linh hoạt các chương trình tiết giảm phụ tải
Giá điện mặt trời có thể được tính theo khu vực
Hội thao hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty (14/7/1976 - 14/7/2019)
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng hòa lưới điện lần đầu thành công
Triển khai các hoạt động nhân Tháng công nhân
Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng
PECC4 đảm nhận công tác Tư vấn thiết kế Nhà máy điện Mặt trời nổi Đa Mi (47,5MWp)
PECC4 là một trong số các DNNY đạt chuẩn CBTT trong Chương trình khảo sát Công bố thông tin 2019.
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 là đơn vị tiên phong trong tư vấn, đầu tư các dự án điện mặt trời tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 1176584