CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/02/2021 16:32   - 209 lần đọc   

Bấm vào đây để xem nội dung

 

Tin liên quan

CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo thường niên năm 2020
CBTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020
CBTT: Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Cty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2020 của TV4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý IV năm 2020
CBTT: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu CT HDQT
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
CBTT: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý II năm 2020
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2020
CBTT: Báo cáo thường niên 2019
CBTT: Người được ủy quyền công bố thông tin
CBTT: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15.
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán EVNPECC4
CBTT: Nghị quyết về việc cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 490216