CBTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/03/2021 16:28   - 144 lần đọc   

Bấm vào đây để xem nội dung

 

Tin liên quan

CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo thường niên năm 2020
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Cty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2020 của TV4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý IV năm 2020
CBTT: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu CT HDQT
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
CBTT: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý II năm 2020
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2020
CBTT: Báo cáo thường niên 2019
CBTT: Người được ủy quyền công bố thông tin
CBTT: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15.
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán EVNPECC4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 490012