Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

24/07/2019 00:00   - 41 lần đọc   

1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4)
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.     
Điện thoại: (0258) 3 563 999                   Fax:  (0258) 3 563 888
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới
và tái tạo…); Sản xuất, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu vật tư,
thiết bị điện; Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện; Xây lắp điện…
3. Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng
4. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
5. Vốn của EVN tại TV4 (tính theo mệnh giá): 113.356.100.000 đồng
(tương ứng 71,59% vốn điều lệ)
6. Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh: Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của EVN tại TV4 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
7. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội (HNX)
8. Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt
Nam (VietinBank Securities)
9. Cổ phần chào bán:
– Tên cổ phần: Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Mã chứng khoán: TV4)
– Sàn niêm yết: HNX
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 11.335.610 cổ phần
– Phương thức chuyển nhượng: Chào bán cạnh tranh
– Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh: 59.400 đồng/cổ phần (Năm mươi
chín nghìn bốn trăm đồng một cổ phần)
– Bước giá: 100 đồng
– Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số
cổ phần chào bán)
– Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và
nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 24/07/2019 đến 15h30 ngày 06/08/2019 tại các đại lý chào bán cạnh tranh theo thông báo tại Quy chế chào bán cạnh
tranh do HNX ban hành.
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 09/08/2019.
– Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh
12. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 08h30 ngày 13/08/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/08/2019 đến ngày
20/08/2019
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 20/08/2019.
Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh có thể nhận Bản công bố thông
tin, Quy chế chào bán cạnh tranh trên website: www.evn.com.vn;
www.cts.vn; www.hnx.vn
Tài liệu liên quan:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Lần thay đổi thứ 14)
2. Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2019
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 -  Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870  - Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 48/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347  -  Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870  - Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 34505