CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

24/07/2019 00:00   - 4888 lần đọc   

1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4)
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.     
Điện thoại: (0258) 3 563 999                   Fax:  (0258) 3 563 888
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới
và tái tạo…); Sản xuất, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu vật tư,
thiết bị điện; Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện; Xây lắp điện…
3. Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng
4. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
5. Vốn của EVN tại TV4 (tính theo mệnh giá): 113.356.100.000 đồng
(tương ứng 71,59% vốn điều lệ)
6. Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh: Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của EVN tại TV4 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
7. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội (HNX)
8. Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt
Nam (VietinBank Securities)
9. Cổ phần chào bán:
– Tên cổ phần: Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Mã chứng khoán: TV4)
– Sàn niêm yết: HNX
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 11.335.610 cổ phần
– Phương thức chuyển nhượng: Chào bán cạnh tranh
– Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh: 59.400 đồng/cổ phần (Năm mươi
chín nghìn bốn trăm đồng một cổ phần)
– Bước giá: 100 đồng
– Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số
cổ phần chào bán)
– Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và
nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 24/07/2019 đến 15h30 ngày 06/08/2019 tại các đại lý chào bán cạnh tranh theo thông báo tại Quy chế chào bán cạnh
tranh do HNX ban hành.
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 09/08/2019.
– Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh
12. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 08h30 ngày 13/08/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/08/2019 đến ngày
20/08/2019
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 20/08/2019.
Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh có thể nhận Bản công bố thông
tin, Quy chế chào bán cạnh tranh trên website: www.evn.com.vn;
www.cts.vn; www.hnx.vn
Tài liệu liên quan:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Lần thay đổi thứ 14)
2. Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2019
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

 

 

Tin liên quan

CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2020
CBTT: Báo cáo thường niên 2019
CBTT: Người được ủy quyền công bố thông tin
CBTT: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15.
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán EVNPECC4
CBTT: Nghị quyết về việc cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4
CBTT: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
CBTT: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Nghị quyết về việc Tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
CBTT: Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết thanh toán cổ tức còn lại năm 2018
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền
CBTT: Thay đổi địa chỉ Chi nhánh phía Nam
CBTT: Về việc CBTT giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty.
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh CP của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu (Lần 2)
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Công bố thông tin Công ty kiểm toán BCTC năm 2019
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Thông báo kết quản bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT: Nghị quyết v/v Tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Nghị quyết về việc Tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2019
CBTT: Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Ngọc Sơn A - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4
CBTT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Chi nhánh phía Nam:

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách - Phường Tân Định - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 35268347 Fax: +84 - 28 - 35267790
Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện:

Địa chỉ: Lô số 3 - TT4 - ngõ 183 - phố Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

Số lượt truy cập : 167881