Giới thiệu

Hệ thống quản lý chất lượng

01/07/2020 00:00   - 205125 lần đọc   

Chứng nhận chất lượng

  • Năm 2004 Công ty đã được tổ chức BVQI - Vương quốc Anh (nay là tổ chức BUREAU VERITAS CERTIFICATION) cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000
  • Năm 2007 được tái cấp Giấy chứng nhận lần 1, đến năm 2010 tái cấp giấy chứng nhận lần 2 và đổi sang tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
  • Năm 2018 Công ty nâng cấp phiên bản Quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
  • Công ty đã xây dựng, duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 phù hợp với thông lệ Quốc tế, minh chứng cho khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn các công trình điện một cách ổn định, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn sự thoả mãn của khách hàng, Công ty thực hiện quá trình cải tiến liên tục hệ thống, đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định của luật pháp Việt Nam, quy chuẩn và tiêu chuẩn Quốc tế.

Chính sách chất lượng

 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 cam kết cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng Hướng vào Khách hàng

(i) Tạo sản phẩm, dịch vụ Tư vấn có chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu Khách hàng;

(ii) Sản phẩm, dịch vụ Tư vấn luôn đảm bảo về mặt Kỹ thuật, hiệu quả Kinh tế - Xã hội & Môi trường;

(iii) Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quản lý rủi ro trong hoạch định tạo sản phẩm, dịch vụ Tư vấn;

(iv) Đào tạo & thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;

 (v) Đầu tư trang Thiết bị, Phần mềm, ứng dụng Công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Tư vấn.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 có trách nhiệm thực hiện tốt Chính sách Chất lượng ban hành./.

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Lê Cao Quyền

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 841964