Lĩnh vực hoạt động

Nhiệt điện

# Dự án Công suất Ghi chú
1. Nhiệt điện
1 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh - Vân Phong 3 1.200 MW
2 Xây dựng Bãi thải xỉ - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 1.000 MW
3 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh 660 MW
4 Tư vấn Quản lý hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng 600 MW
5 CSHT Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, 2 22,97 ha

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 841962