CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

14/09/2020 00:00   - 559 lần đọc   

>> Xem file nội dung

 

Tin liên quan

CBTT: NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TV4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
CBTT: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 của TV4
CBTT: Báo cáo tài chính Q2/2021
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
CBTT: Công bố thông tin nhân sự Ban Kiểm Soát công ty
CBTT: Báo cáo tài chính Q1/2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Annual Report 2020
CBTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Nghị quyết v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Cty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2020 của TV4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý IV năm 2020
CBTT: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu CT. HĐQT
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
CBTT: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý II năm 2020
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
CBTT: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý I năm 2020
CBTT: Báo cáo thường niên 2019
CBTT: Người được ủy quyền công bố thông tin
CBTT: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15.
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán EVNPECC4
CBTT: Nghị quyết về việc cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4
CBTT: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
CBTT: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
CBTT: Nghị quyết về việc Tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
CBTT: Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết thanh toán cổ tức còn lại năm 2018
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền
CBTT: Thay đổi địa chỉ Chi nhánh phía Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 1387074