CBTT: Nghị quyết v/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 của Cty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4

22/10/2021 17:20   - 488 lần đọc   

Bấm vào đây để xem nội dung

 

Tin liên quan

CBTT: NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TV4
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2022 của TV4
CBTT: Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý II năm 2022
CBTT: V/v công bố Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc - Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: V/v thông báo áp dụng Hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC
CBTT: Nghị quyết v/v kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
CBTT: Báo cáo tài chính Q1/2022
CBTT: V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2021
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2021 của TV4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2021
Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý IV năm 2021
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
CBTT: Quyết định v/v chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu PECC4
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: V/v thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý III năm 2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Nghị quyết điều động Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự
CBTT: Nghị quyết thoái vốn tại Công ty CP EVN Quốc tế
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
CBTT: Nghị quyết và Thông báo phát hành cổ phiếu
CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
CBTT: NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TV4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
CBTT: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 của TV4
CBTT: Báo cáo tài chính Q2/2021
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
CBTT: Công bố thông tin nhân sự Ban Kiểm Soát công ty
CBTT: Báo cáo tài chính Q1/2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Annual Report 2020
CBTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 841701