Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý IV năm 2021

20/01/2022 14:41   - 518 lần đọc   

Bấm vào đây để xem chi tiết

 

Tin liên quan

CBTT: V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ
CBTT: NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TV4
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2022 của TV4
CBTT: Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý II năm 2022
CBTT: V/v công bố Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17
CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc - Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: V/v thông báo áp dụng Hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC
CBTT: Nghị quyết v/v kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4
CBTT: Nghị quyết v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
CBTT: Báo cáo tài chính Q1/2022
CBTT: V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo thường niên năm 2021
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2021
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2021 của TV4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2021
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
CBTT: Quyết định v/v chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu PECC4
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: V/v thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
CBTT: Nghị quyết v/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 của Cty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
CBTT: Báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp Quý III năm 2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Nghị quyết điều động Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự
CBTT: Nghị quyết thoái vốn tại Công ty CP EVN Quốc tế
CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
CBTT: Nghị quyết và Thông báo phát hành cổ phiếu
CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
CBTT: NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TV4
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
CBTT: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 của TV4
CBTT: Báo cáo tài chính Q2/2021
CBTT: Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu P. TGĐ
CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
CBTT: Công bố thông tin nhân sự Ban Kiểm Soát công ty
CBTT: Báo cáo tài chính Q1/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 841898