Tin tức & Sự kiện

Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028

12/05/2023 16:00:00

Ngày 10/5/2023, tại hội trường Khách sạn Quinter Central Nha Trang, Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội vinh dự được Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng các Đồng chí Lãnh đạo Các Ban Tổ chức, Tài chính và Văn phòng Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đại hội còn có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Mạnh Thông, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Khánh Hoà và Đồng chí Lê Hồng Duật, Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 3. Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy EVNPECC4, Đồng chí Lê Cao Quyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng 114 đại biểu đại diện cho 439 đoàn viên Công đoàn Công ty về dự Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Trần Cao Hỷ – Chủ tịch Công đoàn khoá VII và đồng chí Ngô Anh Danh – Phó Chủ tịch Công đoàn khoá VII. Đoàn Thư ký gồm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Ủy viên BCH Công đoàn khoá VII và đồng chí Nguyễn Tấn Khoa – Ủy viên BCH Công đoàn khoá VII.

Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Trần Cao Hỷ – Chủ tịch Công đoàn Khoá VII và đồng chí Ngô Anh Danh – Phó Chủ tịch Công đoàn Khoá VII.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã lần lượt thông qua Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty khóa VII, Nhiệm kỳ 2017 - 2023; mục tiêu, nhiệm vụ khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm hoạt động BCH Công đoàn Công ty khóa VII, Nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Đại diện Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Cao Hỷ – Chủ tịch Công đoàn khoá VII, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4 nêu rõ: “Hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Công ty đã đạt được những kết quả nhất định: người lao động (NLĐ) có việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD hàng năm của Công ty.” 

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Công ty, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo và các đơn vị trong Công ty và trên hết là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đoàn viên công đoàn, Công đoàn Công ty đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội vừa qua đã đề ra. Các phong trào sáng kiến cải tiến trong hoạt động SXKD; đặc biệt là hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến do Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động được đông đảo đoàn viên hưởng ứng; Công đoàn đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ…

Về mục tiêu, nhiệm vụ khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD và các nhiệm vụ khác của Công ty...

Đại hội cũng đã lắng nghe các bài tham luận của Công đoàn khối sản xuất về chủ đề: “Công đoàn với phong trào thi đua Lao động sản xuất và Sáng kiến, cải tiến”; Công đoàn khối khảo sát với chủ đề “Vai trò Công đoàn với công tác An toàn vệ sinh lao động và đời sống của công nhân tại công trường”. Bên cạnh đó, tham luận của Đoàn thanh niên Công ty về chủ đề: “Công đoàn với công tác chăm sóc giáo dục Thiếu niên nhi đồng và Công tác xã hội” cũng được trình bày tại Tài liệu phục vụ Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, Đồng chí Lê Cao Quyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4 đánh giá cao hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ khóa VII có những tiến bộ nhất định. Các cấp công đoàn đã làm rất tốt, luôn quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về hình thức và biện pháp; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền và nắm tình hình. Các cấp Công đoàn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền Công ty hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, Đồng chí Lê Cao Quyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4 Lê Cao Quyền tin tưởng “Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp Công đoàn và đội ngũ CBCNV - NLĐ trong Công ty sẽ tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chuyên môn thực hiện thắng lợi mục tiêu an ninh - chính trị - xã hội, mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận, biểu dương các thành quả đạt được của Công đoàn EVNPECC4 trong Nhiệm kỳ khóa VII mặc dù rất khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 vẫn hoàn thành các nhiệm vụ SXKD, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo thu nhập ổn định cho đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng cũng đã chỉ đạo Công đoàn EVNPECC4 cần khắc phục những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn khóa mới cần tiếp tục chung sức, nỗ lực đề ra các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiệu quả giúp Công ty vượt qua những khó khăn thách thức chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tình hình kinh tế - chính trị chung của đất nước, nỗ lực đảm bảo chăm lo tốt đời sống đoàn viên, NLĐ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Công ty khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết về số lượng, cơ cấu, ứng cử, đề cử và thông qua danh sách giới thiệu nhân sự để bầu 9 đại biểu vào BCH Công đoàn Công ty khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu ra 3 đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa VIII gồm 9 thành viên chính thức ra mắt Đại hội. Trong đó, Đồng chí Nguyễn Như Đông – Giám đốc Ban Kinh doanh là Chủ tịch Công đoàn EVNPECC4 khóa VIII.   

BCH Công đoàn Công ty khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhận hoa chúc mừng từ Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đồng chí Lê Cao Quyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4.

Đồng chí Nguyễn Như Đông - Chủ tịch Công đoàn EVNPECC4 khóa VIII, đại diện BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu và cam kết: “Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội. Đây thực sự là vinh dự lớn lao, song cũng đầy trách nhiệm đối với hoạt động của Công đoàn Công ty, đòi hỏi mỗi đồng chí ủy viên BCH cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội giao. Chúng tôi sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng mong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng với niềm tin tưởng của Công đoàn cấp trên, của Đảng bộ Công ty, và của Đoàn viên Công đoàn Công ty.” 

Chùm ảnh về Đại hội Đại biểu Đại biểu EVNPECC4 khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Các đại biểu thưởng thức 4 tiết mục văn nghệ mở màn Đại hội.
Đồng chí Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa cho đội văn nghệ.
Các đại biểu tham gia Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Đồng chí Ngô Anh Danh – Phó Chủ tịch Công đoàn Khoá VII trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành công đoàn Công ty Khóa VII, Nhiệm kỳ 2017 - 2023.
Các đại biểu thực hiện biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
Thành viên HĐQT, Ban TGĐ tham gia bầu đại biểu tham dự đại hội Công đoàn cấp trên.
114 đại biểu đại diện cho 439 đoàn viên Công đoàn Công ty tham gia bầu BCH Công đoàn EVNPECC4 khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tặng quà cho các thành viên BCH Công đoàn khóa VII.
Đại diện Công đoàn khối khảo sát, đồng chí Phạm Xuân Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật khảo sát trình bày tham luận “Vai trò Công đoàn với công tác An toàn vệ sinh lao động và đời sống của công nhân tại công trường”.
Đồng chí Nguyễn Tấn Khoa – Ủy viên BCH Công đoàn khoá VII, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Trạm biến áp, đại diện Công đoàn khối sản xuất trình bày tham luận chủ đề: “Công đoàn với phong trào thi đua Lao động sản xuất và Sáng kiến, cải tiến”.
Các thành viên BCH Công đoàn EVNPECC4 khóa VIII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt và phát biểu cam kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.
BCH Công đoàn EVNPECC4 khóa VIII họp thảo luận phiên thứ nhất ngay sau Đại hội.

Minh Thảo - VP

Tin tức khác

EVNPECC4 tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên dương khen thưởng con CBCNV Công ty đạt thành tích học tập năm học 2022-2023

EVNPECC4 tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6, tuyên dương khen thưởng con CBCNV Công ty đạt thành tích học tập năm học 2022-2023

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Công ty, tối ngày 31/5/2023 tại Trụ sở chính 11 Hoàng Hoa Thám, Công đoàn Công ty phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) tổ chức Chương trình Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tuyên dương, khen thưởng con CBCNV Công ty đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 chung tay xây dựng “Khu vui chơi thiếu nhi năm 2023” tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang

Đoàn Thanh niên Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 chung tay xây dựng “Khu vui chơi thiếu nhi năm 2023” tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang

Chiều 30/5/2023, Đoàn Thanh niên Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) cùng các Cơ sở Đoàn khu vực Công nhân viên chức - Lực lượng vũ trang (CNVC -LLVT) thuộc Thành đoàn Nha Trang khánh thành Công trình thanh niên "Khu vui chơi thiếu nhi năm 2023" tại Trường Tiểu học Phước Đồng (điểm trường Phước Hạ), xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023, nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

EVNPECC4 tổ chức hội thảo “Chuyển dịch năng lượng, năng lượng mặt trời và lưới điện thông minh: từ nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ đến ứng ụng” - GS. TSKH Trần Quốc Tuấn - TS. Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4

EVNPECC4 tổ chức hội thảo “Chuyển dịch năng lượng, năng lượng mặt trời và lưới điện thông minh: từ nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ đến ứng ụng” - GS. TSKH Trần Quốc Tuấn - TS. Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT EVNPECC4

Nhằm nâng cao năng lực tư vấn và nghiên cứu phát triển lĩnh vực năng lượng, ngày 15/5, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) vinh dự mời được GS. TSKH Trần Quốc Tuấn về trao đổi nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư trong buổi Hội thảo về chủ đề: “Chuyển dịch năng lượng, năng lượng mặt trời và lưới điện thông minh: từ nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ đến ứng dụng”.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(+84) 258 - 3563999

(+84) 258 - 3563888

tv4@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(+84) 24 - 22183 870

(+84) 24 - 62855759

cnpb@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA NAM

46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(+84) 28 - 35268347

(+84) 28 - 35267790

cnpn@pecc4.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN

Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(+84) 24 - 22183 870

(+84) 24 - 62855759

tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập: 157574

Copyright © 2022 bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

server-notice