Môi trường

Môi trường

NĂNG LỰC TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

1. LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

1.1 LĨNH VỰC TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

- Tư vấn lập TOR các chuyên đề ảnh hưởng sinh kế khi di dân - tái định cư, ảnh hưởng quá trình xây dựng và vận hành các công trình đến đa dạng sinh học cạn, thủy sinh, môi trường nước, không khí.

- Thực hiện khảo sát đánh giá môi trường nền và tư vấn lập các báo cáo chuyên ngành môi trường tự nhiên (nước, không khí, đa dạng sinh học cạn, thủy sinh, sinh thái, ..) môi trường xã hội (quy hoạch di dân tái định cư, đảm bảo sinh kế, chính sách an toàn xã hội, chính sách về giới, tham vấn cộng đồng..)

- Tư vấn lập báo cáo môi trường đánh giá tác động môi trường (EIA) cho nhiều dự án các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch với quy mô lớn tầm cỡ quốc gia trong và ngoài nước, báo cáo bảo vệ tại cấp Bộ, Tỉnh. Với trên 20 báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phê duyệt và nhiều báo cáo môi trường đã được tổ chức ngân hàng quốc tế thông qua.

- Tư vấn lập các hồ sơ môi trường - xã hội (EIA, EMP, EMDP, RP, RLDP) phục vụ các dự án vay vốn của các tổ chức tín dụng quốc tế như WB, ADB, JICA, JBIC, IFC, KfW, AFD,…

- Tư vấn lập hồ sơ bồi thường, di dân tái định cư, điều tra, khảo sát lập các bản đồ thổ nhưỡng, thích nghi, quy hoạch nông nghiệp nông thôn.

- Tư vấn thẩm tra các hồ sơ môi trường và xã hội

1.2 LĨNH VỰC TƯ VẤN KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN

- Tư vấn điều tra, khảo sát thủy văn và tính toán điều kiện khí tượng thủy văn công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện, thủy lợi, giao thông… các giai đoạn từ Quy hoạch đến bản vẽ thi công, các cấp công trình từ nhỏ đến cấp đặc biệt lớn.

- Tư vấn quan trắc năng lượng gió, tính toán tiềm năng gió phục vụ quy hoạch và lập Dự án đầu tư các dự án Điện gió.

- Tư vấn thẩm tra chuyên ngành khí tượng - thủy văn

NĂNG LỰC VỀ NHÂN SỰ

Các chuyên gia là thạc sĩ, kỹ sư có kinh nghiệm từ 7 đến 20 năm trong lĩnh vực tư vấn môi trường và khảo sát tính toán thủy văn. Đội ngũ chuyên gia gồm nhiều chuyên ngành: Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Thủy văn môi trường, Khí tượng - thủy văn - hải dương học, Vật lý môi trường, Lâm nghiệp, Tái định cư, Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Quản lý sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Cảnh quan - sinh thái, …

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Ngoài lực lượng chuyên gia kinh nghiệm, Trung tâm được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ khảo sát thủy văn, môi trường nước, không khí, thiết bị quan trắc gió. Công ty hiện có một phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia.

CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÍNH TOÁN

- Ứng dụng các mô hình trong tính toán dự báo sự khuyếch tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí, lan truyền nhiệt, đánh giá sự cố tràn dầu….

- Ứng dụng phần mềm WASP, Windographer trong tính toán tiềm năng năng lượng gió.

- Ứng dụng mô hình Tank và Nam tính toán dòng chảy trên lưu vực.

- Ứng dụng phần mềm Mike 11, MIKE 21, MIKE Flood, HEC – RAS, phục vụ tính toán bản đồ ngập lụt hạ du các công trình thủy điện.

- Ứng dụng phần mềm HEC- HMS tính toán lũ trên lưu vực.

- Ứng dụng phần mềm HEC 6, HEC- RAS tính toán quá trình bồi lắng hồ chứa.

- Ứng dụng phần mềm AERMOD đánh giá ô nhiễm và phát tán không khí.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Công tác tư vấn lập hồ sơ môi trường và xã hội đã thực hiện cho rất nhiều dự án, gồm có 20 dự án thủy điện, một số dự án nhiệt điện và điện gió, hơn 40 dự án đường dây truyền tải điện (gồm có đường dây trên không và cáp ngầm), gần 20 dự án trạm biến áp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

11 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(+84) 258 - 3563999

(+84) 258 - 3563888

tv4@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(+84) 24 - 22183 870

(+84) 24 - 62855759

cnpb@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA NAM

46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(+84) 28 - 35268347

(+84) 28 - 35267790

cnpn@pecc4.vn

Số lượt truy cập: 739062

Copyright © 2022 bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

server-notice