Giới thiệu

Văn hóa doanh nghiệp

26/03/2022 09:36:15

Văn hóa Công ty dựa trên triết lý kinh doanh "Hướng vào Khách hàng" và "Kiến tạo niềm tin"; Dựa trên các nền tảng là các tổ chức chính trị, xã hội: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, cùng nhau xây dựng Văn hóa Công ty.

Đảng bộ Công ty trực thuộc Thành Ủy Nha Trang hơn 70 Đảng viên. Đảng bộ Công ty là nhân tố quan trọng trong việc điều hành Công ty, định hướng các chủ trương lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, xây dựng sự đoàn kết nội bộ.

Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam với hơn 400 đoàn viên, là tổ chức đại diện cho người lao động, chỗ dựa tin cậy cho tập thể người lao động. Cùng với Công ty đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Đoàn thanh niên Công ty với hơn 200 đoàn viên, thanh niên chiếm 50% tổng số CBCNV, là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội. Đồng thời là cánh tay phải, lực lượng hậu bị của Đảng, là nơi đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đóng vai trò vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty; là nền tảng góp phần xây dựng văn hoá Công ty,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó tâm huyết với Công ty, đồng thời tham mưu, đề xuất đi đầu trong các phong trào văn hoá, thể thao, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo,.... góp phần không nhỏ vào sự phát triển công đồng và xã hội.
 

Trang văn hóa EVN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

11 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(+84) 258 - 3563999

(+84) 258 - 3563888

tv4@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(+84) 24 - 22183 870

(+84) 24 - 62855759

cnpb@pecc4.vn

CHI NHÁNH PHÍA NAM

46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(+84) 28 - 35268347

(+84) 28 - 35267790

cnpn@pecc4.vn

Số lượt truy cập: 640507

Copyright © 2022 bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

server-notice